Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
62
2017 vp
Täysistunto
Torstai 1.6.2017 klo 15.59—18.39
Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 18.39. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (15.59—18.00) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (18.00—18.39). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-129545
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
Suullinen kysymys USA:n mahdollisesta Pariisin ilmastosopimuksesta irtautumisesta (Riitta Myller sd)
Suullinen kysymys
SKT 83/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys asumistuen heikentämisestä (Li Andersson vas)
Suullinen kysymys
SKT 84/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys asiantuntijalausuntojen huomioon ottamisesta alkoholilain kokonaisuudistuksessa (Sari Tanus kd)
Suullinen kysymys
SKT 85/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kuulovammaisten tulkkauspalveluista (Veronica Rehn-Kivi r)
Suullinen kysymys
SKT 86/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys turvapaikanhakijoiden olinpaikkatiedoista (Ville Tavio ps)
Suullinen kysymys
SKT 87/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Suomen EU-jäsenyydestä (Eero Lehti kok)
Suullinen kysymys
SKT 88/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallituksen talous- ja työllisyystavoitteista (Antti Kaikkonen kesk)
Suullinen kysymys
SKT 89/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Thomas
Blomqvist
r
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 9/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 23/2017 vp tarkoitetut yleissopimusten liitteisiin ja yleissopimusten pöytäkirjojen liitteisiin tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 23/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 33/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Anna
Kontula
vas
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 2.6.2017 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.39. 
Viimeksi julkaistu 19.10.2017 16:08