Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
63
2015 vp
Täysistunto
Torstai 12.11.2015 klo 15.59—19.19
Täysistunto alkoi klo 15.59. Täysistunto päättyi klo 19.19. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (15.59—17.53) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (17.53—19.19) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-26621
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
elinkeinoministeri
Olli
Rehn
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
oikeus- ja työministeri
Jari
Lindström
sosiaali- ja terveysministeri
Hanna
Mäntylä
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
Suullinen kysymys sote-uudistuksesta (Tuula Haatainen sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys pakottavasta lainsäädännöstä (Ville Niinistö vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys vanhustenhuollon henkilöstömitoituksista (Päivi Räsänen kd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys EU:n Venäjä-pakotteiden kompensoimisesta sianlihan tuottajille (Thomas Blomqvist r)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain ja ajoneuvoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 35/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 21/2015 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Arja
Juvonen
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 79 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 95 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Stefan
Wallin
r
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Timo
Heinonen
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Lähetekeskustelu
Lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi integroidun kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ICOS ERIC) oikeushenkilöllisyydestä ja osittaisesta verovapaudesta Suomessa
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finpro Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 13.11.2015 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.19. 
Viimeksi julkaistu 23.2.2016 16:48