Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 63/2017 vp Täysistunto Perjantai 2.6.2017 klo 12.59—13.30

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.30. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Arto Satonen (12.59—13.30). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-129740Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 1.6.2017 antanut hallituksen esitykset HE 62-69/2017 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 86, 92, 137, 160, 162, 163, 165, 166, 168-178, 180-188, 192, 193, 196, 198/2017 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 94/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016

KertomusK 10/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 5/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 10/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

5.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016

KertomusK 11/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 6/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 11/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

6.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016

KertomusK 12/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 7/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 12/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 272/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2017 vp
Käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 54/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 6.6.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30.