Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 63/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 13.11.2019 klo 14.01—19.40

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 19.40. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.01—16.08), ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.08—17.57) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.57—19.40). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-273659Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 11.11.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 12/2019 vp: Kesäaika pysyväksi ajaksi. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Marin)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 6/2019 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2019 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 43/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 4/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 43/2019 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Keskustelualoite lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta

KeskustelualoiteKA 1/2019 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018

KertomusK 11/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 11/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

11.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

KertomusK 5/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 2/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 5/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

12.  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018

KertomusK 8/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 3/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 8/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

13.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018

KertomusK 6/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 4/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 6/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 6/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 26/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Lakialoite laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 13/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 14/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

19.  Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 15/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

20.  Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 16/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

21.  Lakialoite laiksi tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 17/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

22.  Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

LakialoiteLA 18/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

23.  Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 19/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

24.  Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 20/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

25.  Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 21/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

26.  Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 22/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

27.  Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 23/2019 vpVille Tavio ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 45/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 14.11.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.40.