Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 64/2016 vp Täysistunto Perjantai 3.6.2016 klo 13.00—13.33

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.33. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (13.00—13.33) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-63987Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 2.6.2016 antanut hallituksen esitykset HE 92-97/2016 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 211, 257, 258, 264, 268, 278, 290/2016 vp. 

3.  Liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Mirja Vehkaperän. 

4.  Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Mirja Vehkaperän. 

5.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan varajäseneksi ed. Mirja Vehkaperän. 

6.  Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä

VälikysymysVK 3/2016 vp
Välikysymyksen esittäminen

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2016 vp
LakialoiteLA 24/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2015

KertomusK 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2016 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 7.6.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.33.