Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
64
2019 vp
Täysistunto
Torstai 14.11.2019 klo 16.00—20.54
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 20.54. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.00—17.00), puhemies Matti Vanhanen (17.00—19.00) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (19.00—20.54). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-274123
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Antti
Rinne
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
liikenne- ja viestintäministeri
Sanna
Marin
työministeri
Timo
Harakka
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna
Kosonen
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys turvapaikka-asioiden käsittelystä tuomioistuinlaitoksessa (Leena Meri ps)
Suullinen kysymys
SKT 56/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys eläkejärjestelmästä (Timo Heinonen kok)
Suullinen kysymys
SKT 57/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hoitajamitoituksesta vanhustenhoidossa (Antero Laukkanen kd)
Suullinen kysymys
SKT 58/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Postin omistajaohjauksesta (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
SKT 59/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
3
Ilmoituksia
3.1
Muut ilmoitukset
Puhemiesneuvosto on 12.11.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 20-36/2019 vp. 
Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 45/2019 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Lähetekeskustelu
Talousarvioaloitteet TAA 1-379/2019 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
7
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 15.11.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.54. 
Viimeksi julkaistu 4.12.2019 10:54