Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
64
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 29.4.2020 klo 14.00—16.03
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.03. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.57—16.03). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-299706
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 66, 108, 156, 195, 211–213, 215, 216, 219, 221–223, 225, 228, 233–235, 242, 249, 254, 261, 263/2020 vp. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 28.4.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 48-52/2020 vp. 
Pääministerin ilmoitus koronakriisin hoidosta
Pääministerin ilmoitus
PI 4/2020 vp
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 5.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 5.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 29.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 
7
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 29.4.2020 klo 16.10. Täysistunto lopetettiin klo 16.03. 
Viimeksi julkaistu 18.5.2020 14.30