Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.29

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 65/2016 vp Täysistunto Tiistai 7.6.2016 klo 14.02—16.54

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 16.54. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.02—15.54) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (15.54—16.54) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-64594Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015 (K 11/2016 vp). 

2.2.  U-asiat

Valtioneuvosto on 2.6.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 27-31/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asioista U 27-30 hallintovaliokunnan ja asiasta U 31 perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön turvallisuutta koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja alusrekisterilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Hallituksen esitysHE 97/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2016 vp
LakialoiteLA 24/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n sekä uskonnonvapauslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 33/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maantielain ja ratalain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 49/2016 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta

Hallituksen esitysHE 61/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 61/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 71/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2015

KertomusK 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 2/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Gambian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle alkolukkolaiksi sekä laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 68/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 57/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 8.6.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.54.