Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 65/2019 vp Täysistunto Perjantai 15.11.2019 klo 13.00—13.31

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.31. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.00—13.31). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-274345Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 14.11.2019 antanut hallituksen esitykset HE 84-88/2019 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 220, 222, 224-226, 229-238, 240-242, 244-246, 248-251, 253, 255-258/2019 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 52/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2019 vp
Toinen käsittely

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2019 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 42/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2019 vp
Toinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pelastusopistosta annetun lain 28 ja 29 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 5/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 51/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 67/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 19.11.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.31.