Viimeksi julkaistu 28.5.2021 15.55

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 65/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 26.5.2021 klo 14.00—19.29

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.29. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—15.57 ja 18.00—19.29) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.57—18.00). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-377726Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2021 vp
LakialoiteLA 1, 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 4/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 1, 2/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 259/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 259/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 79/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 68/2021 vp
Hallituksen esitysHE 83/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2021 vp
Ainoa käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 78/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Hallituksen esitysHE 62/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Hallituksen esitysHE 46/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 27.5.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.29.