Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 66/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 8.6.2016 klo 14.07—15.50

Täysistunto alkoi klo 14.07. Täysistunto päättyi klo 15.50. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.07—15.44) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (15.44—15.50) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-64895Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 7.6.2016 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 17-26/2016 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-64804Liite 3A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 35/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2016 vp
LakialoiteLA 24/2016 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-64784Liite 4A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015

KertomusK 11/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Uuden-Seelannin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 81/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Gambian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 82/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle alkolukkolaiksi sekä laiksi ajokorttilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 68/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 68/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 57/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2016 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Hallituksen esitysHE 76/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 9.6.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.50.