Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
67
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 15.6.2018 klo 13.02—13.35
Täysistunto alkoi klo 13.02. Täysistunto päättyi klo 13.35. 
Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.02—13.35). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-197558
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Uusi edustaja
Ilmoitettiin uusi edustaja. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 171, 185, 188, 191, 192, 195-201, 203, 205, 217/2018 vp. 
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 70/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Maria Tolppasen. 
Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 65/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Maarit Feldt-Rannan. 
Puolustusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 67/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Riitta Mäkisen. 
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 68/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Riitta Mäkisen. 
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 69/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Harry Wallinin ja varajäseneksi edustaja Eeva-Johanna Elorannan. 
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 63/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi edustaja Jutta Urpilaisen. 
Mirja Vehkaperän vapautuspyyntö Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 46/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 48/2015 vp, 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi vaalilain muuttamisesta
Lakialoite
Mats
Löfström
r
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 18.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 18.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
14
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 18.6.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.35. 
Viimeksi julkaistu 18.6.2018 9:36