Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
67
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 20.11.2019 klo 14.00—19.45
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.45. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—16.16), ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.16—18.00) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (18.00—19.45). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-275463
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-275183
Lausumaehdotukset 19.11.2019
Liite 2A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2019 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 67/2019 vp sisältyvän ehdotuksen valtion neljänneksi lisätalousarvioksi vuodelle 2019 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2019 neljännen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite liike nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Sari
Essayah
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Sari
Tanus
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Päivi
Räsänen
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta
Lakialoite
Antero
Laukkanen
kd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
17
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 21.11.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.45. 
Viimeksi julkaistu 29.11.2019 11.21