Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 67/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 6.5.2020 klo 14.03—20.24

Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 20.24. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.03—15.59 ja 17.58—20.24) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.59—17.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-300671Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 60/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 31/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Ilmoituksia

5.1.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 6.5.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 20/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta (M 21/2020 vp), jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

6.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Muu asiaM 20/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

7.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Muu asiaM 21/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 7.5.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.24.