Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
68
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 14.6.2016 klo 14.00—19.41
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.41. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—17.01), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.01—18.53) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (18.53—19.41) 
Täysistunnon alussa vietettiin hiljainen hetki Orlandon joukkoampumisen uhrien muistoksi. 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-65805
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 9.6.2016 antanut hallituksen esityksen HE 98/2016 vp. 
U-asiat
Valtioneuvosto on 9.6.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 32/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 141, 217, 219, 231, 241, 245, 253, 255, 261, 262, 265-267, 269, 271-275, 279, 282-288, 291, 299/2016 vp. 
Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä
Välikysymys
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perhehoitolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 15.6.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.41. 
Viimeksi julkaistu 30.9.2016 13.02