Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 68/2016 vp Täysistunto Tiistai 14.6.2016 klo 14.00—19.41

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.41. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—17.01), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.01—18.53) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (18.53—19.41) 

Täysistunnon alussa vietettiin hiljainen hetki Orlandon joukkoampumisen uhrien muistoksi. 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-65805Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 9.6.2016 antanut hallituksen esityksen HE 98/2016 vp. 

2.2.  U-asiat

Valtioneuvosto on 9.6.2016 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 32/2016 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 141, 217, 219, 231, 241, 245, 253, 255, 261, 262, 265-267, 269, 271-275, 279, 282-288, 291, 299/2016 vp. 

3.  Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä

VälikysymysVK 3/2016 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 91/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 41/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 6a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 17/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 18/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiHallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2016 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 15/2016 vp
Hallituksen esitysHE 58/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi omaishoidon tuesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perhehoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 89/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 15.6.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.41.