Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
68
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 18.6.2018 klo 13.59—15.30
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 15.30. 
Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.59—15.30). 
Intian parlamentin puhemies Sumitra Mahajan seurueineen saapui seuraamaan täysistuntoa noin kello 14. 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-197839
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Uusi edustaja
Ilmoitettiin uusi edustaja. 
2.2
U-asiat
Valtioneuvosto on 13.6.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 36/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto. 
2.3
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017 ja Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017 (K 12, 16/2018 vp). 
2.4
Vaalien toimittaminen
Mikko Kärnän edustajantoimen päättymisen johdosta on valittava jäsen hallintovaliokuntaan ja jäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan. Euroopan parlamentin jäseneksi siirtyneen Mirja Vehkaperän tilalle on valittava jäsen liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Mainittujen toimielinten täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 19.6.2018 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 19.6.2018 kello 11. 
Olavi Ala-Nissilän vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 47/2018 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 57/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 78/2018 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
16
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 19.6.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.30. 
Viimeksi julkaistu 18.6.2018 18:54