Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
68
2020 vp
Täysistunto
Torstai 7.5.2020 klo 16.00—16.01
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 16.01. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.00—16.01). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-300924
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 7.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 7.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 
4
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 7.5.2020 klo 16.10. Täysistunto lopetettiin klo 16.01. 
Viimeksi julkaistu 7.5.2020 17.21