Viimeksi julkaistu 2.6.2021 0.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 68/2021 vp Täysistunto Tiistai 1.6.2021 klo 13.30—23.05

Täysistunto alkoi klo 13.30. Täysistunto päättyi klo 23.05. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.30—15.58), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—17.58 ja 19.57—21.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.58—19.57 ja 21.59—23.05). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-379118Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on 27.5.2021 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 26-28/2021 vp. 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 16/2021 vp). 

3.  Ensimmäisen varapuhemiehen vaali

VaaliVAA 19/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Rinteen. 

4.  Muut ilmoitukset

Ensimmäisen varapuhemiehen juhlallinen vakuutus. 

5.  Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 20/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Johanna Ojala-Niemelän. 

6.  Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

VälikysymysVK 3/2021 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2021 vp
LakialoiteLA 1, 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 81/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Hallituksen esitysHE 77/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 77/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 78/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 78/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 54/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028

Hallituksen esitysHE 46/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 46/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 2.6.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 23.05.