Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
69
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.6.2017 klo 14.03—15.54
Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 15.54. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.03—15.54). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-132296
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2016 ja Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016 (K 8, 13/2017 vp). 
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Pilvi Torstin. 
Katja Hännisen vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Jari Myllykosken vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Muu asia apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys
Muu asia
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-132210
HE 28/2017 vp muutosehdotus 14.6.2017
Liite 7A
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 28/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-132214
HE 13/2017 vp lausumaehdotus 13.6.2017
Liite 8A
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 13/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2016
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 69/2017 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Mauritiuksen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 64/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 65/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 66/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Seychellien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 67/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2016
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
19
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 15.6.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.54. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 13.46