Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 7/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 15.2.2017 klo 14.01—18.37

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 18.37. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.01—16.00 ja 18.03—18.37) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (16.00—18.03). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-106687Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 14.2.2017 toimitettu kansalaisaloite KAA 2/2017 vp: Eutanasia-aloite hyvän kuoleman puolesta. 

2.2.  Vaalien toimittaminen

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Mika Lintilän tilalle on valittava jäsen valtiovarainvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan. Valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan torstaina 16.2.2017 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 16.2.2017 klo 13. 

3.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Pekka Puskan ja varajäseneksi edustaja Petri Honkosen. 

4.  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi edustaja Pekka Puskan. 

5.  Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi edustaja Mikko Kärnän. 

6.  Mika Lintilän vapautuspyyntö Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 14/2017 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tulevaisuusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2015

KertomusK 4/2016 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 4/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

9.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2015

KertomusK 11/2016 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 11/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

10.  Lakialoite laiksi kirjanpitolain 3 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 109/2016 vpHarry Harkimo kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11.  Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

KansalaisaloiteKAA 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 16.2.2017 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.37.