Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 7/2021 vp Täysistunto Torstai 11.2.2021 klo 16.00—22.01

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 22.01.  

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—18.00 ja 19.58—22.01) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (18.00—19.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-350105Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sisäministeri Maria Ohisalo opetusministeri Jussi Saramo 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys turpeen käytön vähentämisestä (Mauri Peltokangas ps)

Suullinen kysymysSKT 9/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys vanhusten kotihoidosta (Pia Kauma kok)

Suullinen kysymysSKT 10/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys maan käynnistämisestä koronarokotusten jälkeen (Antero Laukkanen kd)

Suullinen kysymysSKT 11/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys yritysten toimintamahdollisuuksista (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 12/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys ryhmäkanteen nostamisesta kartellitapauksessa (Eveliina Heinäluoma sd)

Suullinen kysymysSKT 13/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta (Tiina Elo vihr)

Suullinen kysymysSKT 14/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7.  Suullinen kysymys romutuspalkkioista (Joonas Könttä kesk)

Suullinen kysymysSKT 15/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

VälikysymysVK 1/2021 vp
Välikysymyksen esittäminen

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 242/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 45/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus

KansalaisaloiteKAA 5/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 29/2020 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019

KertomusK 14/2020 vp
Valiokunnan mietintöTiVM 1/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 14/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 240/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 1/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 240/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020

KertomusK 21/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 12.2.2021 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.01.