Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.16

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 70/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 25.11.2015 klo 14.00—23.16

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 23.16. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—16.33 ja 20.04—21.58), toinen varapuhemies Paula Risikko (16.33—18.03 ja 21.58—23.16) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (18.03—20.04) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-30389Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 6/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 1/2015 vp johdosta. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 101/2015 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 5-6/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 101/2015 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 5—6/2015 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2015 neljännen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2015 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-33408Liite 4A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 31/2015 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 2, 9-10, 25/2015 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinmaksulaiksi sekä laeiksi hallinto-oikeuslain 12 a §:n ja riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 29/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 29/2015 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 40/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

7.  Toimenpidealoite hallituksen talous- ja finanssipolitiikan muuttamisesta työllisyyttä ja kasvua tukevaksi ja oikeudenmukaisuutta toteuttavaksi

ToimenpidealoiteTPA 23/2015 vpAntti Lindtman sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

8.  Lakialoite laiksi tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 17/2015 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Lakialoite laiksi tuloverolain 33 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 18/2015 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10.  Lakialoite vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi

LakialoiteLA 15/2015 vpOzan Yanar vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi tuloverolain 124 §:n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 16/2015 vpOzan Yanar vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

12.  Lakialoite laiksi tuloverolain 58 ja 58 b §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

LakialoiteLA 20/2015 vpOzan Yanar vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 19/2015 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi tuloverolain 73 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 30/2015 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

15.  Toimenpidealoite auto- ja ajoneuvoveron muuttamiseksi

ToimenpidealoiteTPA 14/2015 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

16.  Toimenpidealoite lääkärinpalkkioiden ja hammashoidon sekä tutkimuksen ja hoidon korvaustaksojen enimmäismäärien pienentämisestä

ToimenpidealoiteTPA 11/2015 vpTouko Aalto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

17.  Toimenpidealoite sosiaali- ja terveysmenojen yhteisen maksukaton selvittämisestä

ToimenpidealoiteTPA 7/2015 vpOuti Alanko-Kahiluoto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

18.  Lakialoite vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi

LakialoiteLA 42/2015 vpSilvia Modig vas 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

19.  Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 40/2015 vpSilvia Modig vas 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

20.  Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 36/2015 vpCarl Haglund ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

21.  Lakialoite laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 33/2015 vpAnna-Maja Henriksson ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

22.  Lakialoite laiksi tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 34/2015 vpAnna-Maja Henriksson ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

23.  Lakialoite laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 35/2015 vpAnna-Maja Henriksson ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

24.  Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 39/2015 vpAnna-Maja Henriksson ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

25.  Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 37/2015 vpCarl Haglund ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

26.  Lakialoite laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

LakialoiteLA 32/2015 vpCarl Haglund ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

27.  Lakialoite laiksi varainsiirtoverolain eräiden säännösten kumoamisesta

LakialoiteLA 38/2015 vpAnna-Maja Henriksson ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

28.  Lakialoite laiksi Maaseutuvirastosta annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 43/2015 vpAnna-Maja Henriksson ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

29.  Toimenpidealoite ansiosidonnaisen päivärahan korottamisesta

ToimenpidealoiteTPA 21/2015 vpAnna-Maja Henriksson ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

30.  Toimenpidealoite kuntien tehtävien vähentämisestä

ToimenpidealoiteTPA 20/2015 vpCarl Haglund ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

31.  Toimenpidealoite nuorten työmahdollisuuksien parantamisesta

ToimenpidealoiteTPA 19/2015 vpCarl Haglund ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

32.  Toimenpidealoite hallituksen kärkihankkeista

ToimenpidealoiteTPA 18/2015 vpAnna-Maja Henriksson ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

33.  Toimenpidealoite vahvoihin peruskuntiin perustuvasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

ToimenpidealoiteTPA 17/2015 vpAnna-Maja Henriksson ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

34.  Toimenpidealoite terveydenhuollon yhtenäisestä kustannuskatosta

ToimenpidealoiteTPA 16/2015 vpCarl Haglund ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

35.  Lakialoite laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

LakialoiteLA 12/2015 vpPäivi Räsänen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

36.  Toimenpidealoite voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta ja verotilistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

ToimenpidealoiteTPA 9/2015 vpSari Essayah kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

37.  Toimenpidealoite työttömyysturvan käyttämisestä aktiiviseen työllistämiseen

ToimenpidealoiteTPA 12/2015 vpSari Essayah kd 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

38.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

39.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 128/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

40.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

41.  Hallituksen esitys eduskunnalle esittävien taiteilijoiden, äänitteiden valmistajien sekä radioyritysten suojaamisesta tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisesta ja ilmoituksen antamisesta sekä WIPOn esitys- ja äänitesopimukseen liittymisen yhteydessä annetun ilmoituksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 119/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

42.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

43.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä

Hallituksen esitysHE 121/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

44.  Hallituksen esitys eduskunnalle alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, merenkulun ympäristönsuojelulain sekä alusturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

45.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 123/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

46.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

47.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenneturvallisuusmaksusta

Hallituksen esitysHE 125/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

48.  Hallituksen esitys eduskunnalle biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan täytäntöönpanosta

Hallituksen esitysHE 126/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

49.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2015 vp
LakialoiteLA 13/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

50.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

51.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, saariston kehityksen edistämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

52.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

53.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 68/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

54.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeustulkkirekisteristä

Hallituksen esitysHE 39/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

55.  Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta

KansalaisaloiteKAA 1/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

56.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

57.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 26.11.2015 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 23.16.