Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.29

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 70/2016 vp Täysistunto Torstai 16.6.2016 klo 16.00—22.44

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 22.44. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Paula Risikko (16.00—17.59 ja 20.02—21.57) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.59—20.02 ja 21.57—22.44) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-66767Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Juha Sipilä ulkoasiainministeri Timo Soini kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula sisäministeri Petteri Orpo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 

2.1.  Suullinen kysymys päivähoitomaksujen korotuksista (Eeva-Johanna Eloranta sd)

Suullinen kysymysSKT 70/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työssäjaksamisesta (Li Andersson vas)

Suullinen kysymysSKT 71/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys naisten asemasta työmarkkinoilla (Anna-Maja Henriksson r)

Suullinen kysymysSKT 72/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys TTIP-vapaakauppasopimuksesta (Anne Kalmari kesk)

Suullinen kysymysSKT 73/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys veteraanien kuntoutusrahoista (Jani Mäkelä ps)

Suullinen kysymysSKT 74/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys Ison-Britannian mahdollisesta EU-erosta (Anne-Mari Virolainen kok)

Suullinen kysymysSKT 75/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7.  Suullinen kysymys pääministerin grilliruuista juhannuksena (Antti Lindtman sd)

Suullinen kysymysSKT 76/2016 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perhehoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 86/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Hallituksen esitysHE 76/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2016 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 43/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 7/2016 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 29/2016 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2016 vp sisältyvien 1.-40. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 78/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Opetushallituksesta

Hallituksen esitysHE 80/2016 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 80/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 65/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 65/2016 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 46/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 46/2016 vp sisältyvien 1.-8. ja 10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 46/2016 vp sisältyvän 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Hallituksen esitysHE 97/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 70/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 16.6.2016 klo 22.54. Täysistunto lopetettiin klo 22.44.