Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
70
2017 vp
Täysistunto
Torstai 15.6.2017 klo 16.02—20.37
Täysistunto alkoi klo 16.02. Täysistunto päättyi klo 20.37. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (16.02—17.00 ja 20.02—20.37) ja toinen varapuhemies Arto Satonen (17.00—20.02). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-132726
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
sisäministeri
Paula
Risikko
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Kai
Mykkänen
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
Suullinen kysymys Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän linjasta hallituksessa (Antti Rinne sd)
Suullinen kysymys
SKT 95/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys eurooppaministerin EU-linjasta (Juho Eerola ps)
Suullinen kysymys
SKT 96/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lomarahojen leikkauksesta julkisella sektorilla (Aino-Kaisa Pekonen vas)
Suullinen kysymys
SKT 97/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys maakuntavaalien aikataulusta (Anders Adlercreutz r)
Suullinen kysymys
SKT 98/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys tiedustelulakien aikataulusta (Päivi Räsänen kd)
Suullinen kysymys
SKT 99/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sisäilmaongelmien ratkaisemisesta (Sirkka-Liisa Anttila kesk)
Suullinen kysymys
SKT 100/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi edustaja Jari Myllykosken. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi edustaja Markus Mustajärven. 
Saara-Sofia Sirénin vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2016
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 45/2017 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2016
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 16/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2016
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 7/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
Lakialoite
Emma
Kari
vihr
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
12
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 16.6.2017 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.37. 
Viimeksi julkaistu 30.10.2017 13:04