Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
71
2016 vp
Täysistunto
Torstai 16.6.2016 klo 22.53—23.03
Täysistunto alkoi klo 22.53. Täysistunto päättyi klo 23.03. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (22.53—23.03) 
Nimenhuuto
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 97/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2016 vp sisältyvien 1.-24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 17.6.2016 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 23.03. 
Viimeksi julkaistu 3.10.2016 9:52