Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.55

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 71/2018 vp Täysistunto Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29

Täysistunto alkoi klo 10.04. Täysistunto päättyi klo 10.29. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (10.04—10.29). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-198871Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 20.6.2018 antanut hallituksen esitykset HE 88, 89, 91/2018 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 177, 204, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 218, 226, 230/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 40/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 40/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 62/2017 vp, 16-17/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2018 vp sisältyvien 1.-115. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 116. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-198831
Lausumaehdotus 19.6.2018
Liite 5A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 48/2015 vp, 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 147/2017 vp
Hallituksen esitysHE 11/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-198837
Lausumaehdotukset 19.6.2018
Liite 6A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin HE 147/2017 vp ja HE 11/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 147/2017 vp sisältyvät 2.-10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 7/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 3/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

8.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 76/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Sirkka-Liisa Anttilan. 

9.  Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 77/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan jäseneksi edustaja Ulla Parviaisen. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 21/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 25.6.2018 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 10.29.