Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 71/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 27.11.2019 klo 14.01—20.47

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.47. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.01—15.46 ja 19.59—20.47), ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.46—17.45) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.45—19.59). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-277236Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 2/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen eräiden jäsenten vaali

VaaliVAA 40/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi asiantuntijajäsenet kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen (Ulkopoliittinen instituutti) hallitukseen. 

4.  Lakialoite F2 ja F3 luokkiin kuuluvien pyroteknisten tuotteiden käytön rajoittamiseksi

KansalaisaloiteKAA 11/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

5.  Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 58/2019 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 59/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2019 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 75/2019 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 64/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 64/2019 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 72/2019 vp sisältyvien 1.-29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 30. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 73/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2019 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 57/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 57/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 30/2019 vpVille Tavio ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi työsopimuslain 2 ja 4 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 31/2019 vpArja Juvonen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi saattohoidon järjestämisestä

LakialoiteLA 32/2019 vpArja Juvonen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta

LakialoiteLA 33/2019 vpPihla Keto-Huovinen kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

17.  Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018

KertomusK 15/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 81/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 28.11.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.47.