Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
72
2019 vp
Täysistunto
Torstai 28.11.2019 klo 16.00—19.07
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 19.07. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.00—17.58) ja puhemies Matti Vanhanen (17.58—19.07). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-277587
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Uusi edustaja
Ilmoitettiin uusi edustaja. 
Jutta Urpilaisen vapautuspyyntö edustajantoimesta
Vapautuspyyntö
VAP 14/2019 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Antti
Rinne
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
eurooppaministeri
Tytti
Tuppurainen
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
liikenne- ja viestintäministeri
Sanna
Marin
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys nuorten mielenterveysongelmista (Sanna Antikainen ps)
Suullinen kysymys
SKT 68/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallituksen toimista Postin työmarkkinakiistassa (Anna-Kaisa Ikonen kok)
Suullinen kysymys
SKT 69/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys valtion omistajaohjauksesta (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
SKT 70/2019 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 15/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 35/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 81/2019 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Talousarvioaloitteet TAA 380-392/2019 vp lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 29.11.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.07. 
Viimeksi julkaistu 28.11.2019 20.45