Viimeksi julkaistu 8.6.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 72/2021 vp Täysistunto Tiistai 8.6.2021 klo 13.59—16.01

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 16.01. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.59—16.01). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-380843Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 26/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi edustaja Matti Vanhasen. 

3.  Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 27/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Ari Torniaisen. 

4.  Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

VaaliVAA 28/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi edustaja Hanna Kososen. 

5.  Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 29/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi edustaja Joonas Köntän. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Hallituksen esitysHE 64/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 64/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 226/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 52/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 84/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 7/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 86/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 75/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi. 

15.  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020

KertomusK 19/2020 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2020 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 9.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 9.6.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.01.