Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
73
2020 vp
Täysistunto
Torstai 14.5.2020 klo 16.00—18.40
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 18.40. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—18.00) ja puhemies Matti Vanhanen (18.00—18.40). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-302394
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 95, 155, 210, 224, 247, 266, 271, 283, 284, 287, 289–294, 296–298, 300, 302–310, 312, 318–321, 323, 328, 330/2020 vp. 
2.2
Sidonnaisuudet, muut
Eduskunnalle on annettu apulaisoikeusasiamiehen sijaisen, Sarjan sidonnaisuusselvitys M 24/2020 vp. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
eurooppa- ja omistajaohjausministeri
Tytti
Tuppurainen
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna
Kosonen
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys Suomen vastuista euroalueen tukimekanismeissa (Ville Vähämäki ps)
Suullinen kysymys
SKT 62/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ravintoloiden avaamisesta koronarajoitusten lieventyessä (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
SKT 63/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kasvomaskien käytöstä koronavirukselta suojautumisessa (Ben Zyskowicz kok)
Suullinen kysymys
SKT 64/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys riskiryhmiin kuuluvien opettajien ja terveydenhuollon henkilöstön huomioimisesta koronavirusepidemiassa (Päivi Räsänen kd)
Suullinen kysymys
SKT 65/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ikäihmisten henkisestä hyvinvoinnista koronarajoitusten aikana (Jenni Pitko vihr)
Suullinen kysymys
SKT 66/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys koronakriisin vaikutuksista hävittäjähankinnan kustannuksiin (Markus Mustajärvi vas)
Suullinen kysymys
SKT 67/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys cleantech-alan edistämisestä koronaelvytyksellä (Joakim Strand r)
Suullinen kysymys
SKT 68/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kokoontumisohjeista koronarajoitusten lieventyessä (Aki Lindén sd)
Suullinen kysymys
SKT 69/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Kestävä elvytys -työryhmän kokoonpanosta (Hannu Hoskonen kesk)
Suullinen kysymys
SKT 70/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taimiaineistolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
10
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 19.5.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.40. 
Viimeksi julkaistu 25.5.2020 12.24