Viimeksi julkaistu 9.6.2021 21.31

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 73/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 9.6.2021 klo 14.00—20.17

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 20.17. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—15.58), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.57—20.17). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-381240Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 253/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-381060
Lausumaehdotus 8.6.2021
Liite 3A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

VaaliVAA 21/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi oikeustieteen tohtori Pasi Pölösen. 

5.  Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2020 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 1/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 4/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

6.  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020

KertomusK 19/2020 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 1/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 19/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 71/2021 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020

KertomusK 1/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

9.  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2020

KertomusK 14/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

10.  Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2020

KertomusK 10/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tiedusteluvalvontavaliokuntaan. 

11.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 16/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Hallituksen esitysHE 82/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 91/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 10.6.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.17.