Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 74/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2015 klo 13.59—20.20

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 20.20. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—16.00), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—17.53) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (17.53—20.20) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-32466Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 1.12.2015 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 2-6, 8, 10, 13, 15, 22, 24, 25/2015 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 44/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta

KansalaisaloiteKAA 1/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 1/2015 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 49 §:n ja ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 38/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 79/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 114/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 114/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 90/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 90/2015 vp sisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Vankiterveydenhuollon yksiköstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2015 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 11 ja 11 a §:n kumoamisesta ja merimiesten palkkaturvalain, työttömyysturvalain, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, vuorotteluvapaalain ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 6 ja 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 64/2015 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2014

KertomusK 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 7/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 3/2015 vp johdosta. 

12.  Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2014

KertomusK 5/2015 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 8/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 5/2015 vp johdosta. 

13.  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2014

KertomusK 14/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 14/2015 vp johdosta. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 34/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 110/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

KansalaisaloiteKAA 2/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 3.12.2015 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo.