Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
75
2015 vp
Täysistunto
Torstai 3.12.2015 klo 16.01—21.22
Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 21.22. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (16.01—17.01 ja 20.42—21.22), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.01—18.45) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (18.45—20.42) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-32936
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Antti Kurvisen vapautuspyyntö Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Lenita
Toivakka
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
sosiaali- ja terveysministeri
Hanna
Mäntylä
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
Suullinen kysymys yhteiskuntasopimuksen kaatumisesta (Antti Lindtman sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista (Touko Aalto vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Terveydenhuollon henkilökunnalle lakisääteinen oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 58/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain 12 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 110/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 12 ja 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 120/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 124/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi väylämaksulain kumoamisesta
Lakialoite
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Lakialoite
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Lakialoite
Maria
Guzenina
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Leena
Meri
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2016 indeksitarkistuksista
Lakialoite
Tuula
Haatainen
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Kari
Uotila
vas
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi lukiolain muuttamisesta
Lakialoite
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
Lakialoite
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 4.12.2015 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo. 
Viimeksi julkaistu 5.8.2016 13:08