Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.44

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 75/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.01—19.25

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 19.25. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.01—17.03), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.03—18.01) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (18.01—19.25). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-199748Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 73/2018 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1-41/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2018 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2018 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1-41/2018 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2018 lisätalousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 1/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 40/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-317315
Lausumaehdotukset
Liite 4A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 40/2018 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 62/2017 vp, 16-17/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 34/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvät 1.-9. ja 11.-12. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvän 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 83/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 49/2018 vp sisältyvät 1.-115. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 116. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Pääministerin ilmoitus maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä alkamaan 1.1.2021

Pääministerin ilmoitusPI 2/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

9.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. 

10.  Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n muuttamisesta ja ulosottokaaren 1 luvun 32§:n ja 11 luvun 1 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 28/2018 vpJari Myllykoski vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

11.  Aila Paloniemen vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 49/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

12.  Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017

KertomusK 18/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 28.6.2018 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.25.