Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
75
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 20.5.2020 klo 14.00—14.39
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 14.39. 
Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (14.00—14.39). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-303257
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 285, 295, 295, 301, 311, 313-317, 322, 325-327, 329, 331, 333, 334, 336, 337, 339, 340, 343, 344/2020 vp. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 19.5.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 63-65/2020 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 5/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 20.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 
5
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 20.5.2020 klo 14.50. Täysistunto lopetettiin klo 14.39. 
Viimeksi julkaistu 20.5.2020 16.24