Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.56

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 76/2018 vp Täysistunto Torstai 28.6.2018 klo 12.01—17.54

Täysistunto alkoi klo 12.01. Täysistunto keskeytettiin klo 14.01. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 17.54. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (12.01—14.01 ja 16.00—17.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-200065Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 209, 214, 219-222, 227, 228, 231-233, 238-240, 245/2018 vp. 

3.  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 80/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Markku Pakkasen. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 88/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Maanmittauslaitoksesta

Hallituksen esitysHE 89/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 91/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2017

KertomusK 18/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 18/2017 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 82/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 21/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 21/2018 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 17/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 90/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ulkoministeri Timo Soini työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sisäministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

11.1.  Suullinen kysymys työehtojen heikennyksistä (Antti Lindtman sd)

Suullinen kysymysSKT 107/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

11.2.  Suullinen kysymys työttömyysturvan aktiivimallin korjaamisesta (Anna Kontula vas)

Suullinen kysymysSKT 108/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

11.3.  Suullinen kysymys työttömien kuntouttavan tuen lisäämisestä (Antero Laukkanen kd)

Suullinen kysymysSKT 109/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

11.4.  Suullinen kysymys suomalaisen maataloustuotannon turvaamisesta (Ritva Elomaa ps)

Suullinen kysymysSKT 110/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

11.5.  Suullinen kysymys sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamisesta (Jani Toivola vihr)

Suullinen kysymysSKT 111/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

11.6.  Suullinen kysymys translaista (Eva Biaudet r)

Suullinen kysymysSKT 112/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

11.7.  Suullinen kysymys maakuntauudistuksesta (Hannu Hoskonen kesk)

Suullinen kysymysSKT 113/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

11.8.  Suullinen kysymys EU:n pakolaisongelman ratkaisemisesta (Pertti Salolainen kok)

Suullinen kysymysSKT 114/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

11.9.  Suullinen kysymys ampuma-aselaista (Reijo Hongisto sin)

Suullinen kysymysSKT 115/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

11.10.  Suullinen kysymys pääministerin sijaisen rentotumisesta kesän aikana (Antti Rinne sd)

Suullinen kysymysSKT 116/2018 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

12.  Valtiopäivien keskeyttäminen

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 3/2018 vp
Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 4.9.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.54.