Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
76
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 20.5.2020 klo 14.51—17.43
Täysistunto alkoi klo 14.51. Täysistunto keskeytettiin klo 17.33. Täysistuntoa jatkettiin klo 17.41. Täysistunto päättyi klo 17.43. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.51—15.59) ja puhemies Matti Vanhanen (15.59—17.33 ja 17.41—17.43). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-303439
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 67/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
3
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 25.5.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.43. 
Viimeksi julkaistu 20.5.2020 18.57