Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 77/2020 vp Täysistunto Maanantai 25.5.2020 klo 14.00—14.03

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 14.03. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—14.03). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-303647Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 20.5.2020 antanut hallituksen esitykset HE 73-78/2020 vp. 

2.2.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 17/2020 vp. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2019 (K 16/2020 vp). 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 42/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 66/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 18-22/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 61/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 25.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään maanantaina 25.5.2020 klo 14.15. Täysistunto lopetettiin klo 14.03.