Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.14

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 78/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 9.12.2015 klo 14.17—21.39

Täysistunto alkoi klo 14.17. Täysistunto päättyi klo 21.39.  

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.17—17.02), puhemies Maria Lohela (17.02—18.14) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (18.14—21.39) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-34660Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 34/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2015 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 58/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 49 §:n ja ammattikorkeakoululain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 38/2015 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 79/2015 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 114/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2015 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 114/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 37/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain ja elatustukilain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain uuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 106/2015 vp
Hallituksen esitysHE 128/2015 vp
ToimenpidealoiteTPA 11/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin 106/2015 vp ja 128/2015 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen 128/2015 vp sisältyvän 2. ja 3 lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen 106/2015 vp sisältyvän 2. ja 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 132/2015 vp
Lähetekeskustelu

Asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Välikysymys työllisyyspolitiikasta

VälikysymysVK 4/2015 vp
Ainoa käsittely
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys laeiksi puoluelain sekä ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2015 vp
LakialoiteLA 27/2015 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 9/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 130/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n ja evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 72/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain, kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 2 ja 4 §:n sekä alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 108/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 81/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 48 f §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 12/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain kumoamisesta ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2015 vp
LakialoiteLA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koskevaksi laiksi

Hallituksen esitysHE 89/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 98/2015 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 99/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten väliyhteisöjen osakkeiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 129/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

33.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 48 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 55/2015 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

34.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

35.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perhehoitolain 20 §:n, omaishoidon tuesta annetun lain 10 §:n, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n, sosiaalihuoltolain 27 e §:n, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 19/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 107/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 20/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

37.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 10.12.2015 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.39.