Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
79
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.9.2016 klo 14.08—16.54
Täysistunto alkoi klo 14.08. Täysistunto päättyi klo 16.54.  
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.08—16.01) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.01—16.54) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-70439
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Vaalien toimittaminen
Tulevaisuusvaliokunnan ja Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalit toimitetaan torstaina 8.9.2016 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. 
Talousvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi talousvaliokunnan varajäseneksi ed. Sinuhe Wallinheimon. 
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Pertti Salolaisen. 
Outi Mäkelän vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Ben Zyskowiczin vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Arto Satosen vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Arto Satosen vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Arto Satosen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Juhana Vartiaisen vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Jaana Pelkosen vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Kalle Jokisen vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Kalle Jokisen vapautuspyyntö lakivaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Jukka Kopran vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Sari Raassinan vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Anders Adlercreutzin vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Thomas Blomqvistin vapautuspyyntö hallintovaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Anna-Maja Henrikssonin vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Anna-Maja Henrikssonin vapautuspyyntö kansliatoimikunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Susanna Huovisen vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Sofia Vikmanin vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Risikko)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Muu asia apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys
Muu asia
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja verotusmenettelystä annetun lain 15 c §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ulkopuolista rikosasioiden käsittelyä koskevan uudistuksen voimaanpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain 120 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja alusrekisterilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 96/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta, asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ja eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 77/2016 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 8.9.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.54. 
Viimeksi julkaistu 1.11.2016 12.58