Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.09

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 79/2019 vp Täysistunto Tiistai 10.12.2019 klo 15.45—21.15

Täysistunto alkoi klo 15.45. Täysistunto päättyi klo 21.15. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (15.45—15.58 ja 17.59—19.59) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.59 ja 19.59—21.15). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-279479Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279234
Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta 10.12.2019
Liite 2.1A

Ilmoitetaan valtioneuvoston vaihdosta koskeva tasavallan presidentin avoin kirje. 

2.2.  Vaalien toimittaminen

Tuula Haataisen tultua nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi toimitetaan ensimmäisen varapuhemiehen vaali keskiviikkona 11.12.2019 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. 

2.3.  Vaalien toimittaminen

Antti Rantakankaan tilalle on valittava jäsen valtiovarainvaliokuntaan ja jäsen tulevaisuusvaliokuntaan. Täydennysvaalit toimitetaan keskiviikkona 11.12.2019 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 11.12.2019 kello 11. 

3.  Antti Kurvisen vapautuspyyntö lakivaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 21/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Pekka Aittakummun vapautuspyyntö lakivaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 18/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Pasi Kivisaaren vapautuspyyntö puolustusvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 19/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Petri Honkosen vapautuspyyntö työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 20/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2019 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 34/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2019 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2019 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2019 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 80/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2019 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2019 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

14.  Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 36/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi lakialoitteeseen LA 36/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 95/2019 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 77/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 91/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 91/2019 vp sisältyvien 1.-45. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 4 ja 8 §:n, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a §:n ja valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 79/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 4/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 79/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 94/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 8/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 94/2019 vp tarkoitetun sopimuksen. Asian käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 74/2019 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 74/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työaikalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 86/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikelain, sekä kasvinsuojelulaineista annetun lain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 36/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 70/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 70/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 31/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 32/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 32/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 60/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 60/2019 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 68/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 68/2019 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta sekä verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 62/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 62/2019 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

29.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 78/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

30.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 44/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

31.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 96/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

32.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

Hallituksen esitysHE 55/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 55/2019 vp sisältyvät 1.-18. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

33.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

34.  Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)

Lepäämään hyväksytty lakiehdotusLJL 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 5/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

35.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 142 ja 144 §:n ja pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

37.  Hallituksen esitys eduskunnalle raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyjä verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 69/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

38.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 11.12.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.15.