Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
8
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 21.5.2019 klo 14.00—14.02
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 14.02. 
Puhetta johti puhemies Antti Rinne (14.00—14.02). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254305
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 1/2019 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
3
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 28.5.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.02. 
Viimeksi julkaistu 21.5.2019 15:54