Viimeksi julkaistu 11.2.2022 15.54

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 8/2022 vp Täysistunto Perjantai 11.2.2022 klo 12.59—13.09

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.09. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (12.59—13.09). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-5184Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 10.2.2022 antanut hallituksen esitykset HE 6-10/2022 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 733, 735, 741-746, 748-757, 759, 760, 762/2021 vp. 

2.3.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 10.2.2022 toimitettu kansalaisaloite KAA 1/2022 vp: Kaivostoiminnalle RAJAT. 

2.4.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 10.2.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 1-9/2022 vp. 

3.  Mika Niikon vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 3/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Leena Meren vapautuspyyntö talousvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 4/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle katettuja joukkolainoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 203/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 1/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 203/2021 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Lakialoite laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 58/2021 vpInka Hopsu vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 221/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 57/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle elokuvien yhteistuotannosta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi elokuvien yhteistuotannosta tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta

Hallituksen esitysHE 223/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, valmisteverotuslain ja tupakkalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.2.2022 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 15.2.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.09.