Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
80
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 30.6.2017 klo 12.59—13.28
Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.28. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (12.59—13.28). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-135415
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 219, 232, 237, 238, 240-244, 246-249, 251-256, 259, 265/2017 vp. 
2.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 29.6.2017 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 17-19/2017 vp. 
Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä
Eduskuntatyön järjestäminen
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 60/2017 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2017 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 1-5/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2017 lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2017 vp sisältyvät 1.-27. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Vesa-Matti Saarakkalan ja varajäseneksi edustaja Ville Tavion. 
Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan varajäseniksi edustaja Olli Immosen ja edustaja Ari Jalosen. 
Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseniksi edustaja Laura Huhtasaaren ja edustaja Simon Elon. 
Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Vesa-Matti Saarakkalan sekä varajäseniksi edustaja Martti Mölsän ja edustaja Anne Louhelaisen. 
Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi edustaja Ari Jalosen ja edustaja Pentti Oinosen sekä varajäseneksi edustaja Toimi Kankaanniemen. 
Hallintovaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi hallintovaliokunnan varajäseneksi edustaja Laura Huhtasaaren. 
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseniksi edustaja Tiina Elovaaran ja edustaja Ari Jalosen sekä varajäseniksi edustaja Reijo Hongiston ja edustaja Mika Raatikaisen. 
Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Ritva Elomaan. 
Puolustusvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan jäseneksi edustaja Jari Ronkaisen sekä varajäseniksi edustaja Tom Packalénin ja edustaja Ari Jalosen. 
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Sami Savion ja varajäseneksi edustaja Laura Huhtasaaren. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Mika Niikon. 
Talousvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Laura Huhtasaaren sekä varajäseniksi edustaja Teuvo Hakkaraisen ja edustaja Simon Elon. 
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Ari Jalosen. 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi edustaja Rami Lehdon ja edustaja Lea Mäkipään sekä varajäseneksi edustaja Leena Meren. 
Ympäristövaliokunnan täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Olli Immosen ja varajäseneksi edustaja Ritva Elomaan. 
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
Ainoa käsittely
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 
22
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5.9.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.28. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 13.28