Viimeksi julkaistu 22.6.2021 9.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 80/2021 vp Täysistunto Perjantai 18.6.2021 klo 12.59—14.33

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto keskeytettiin klo 13.26. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.31. Täysistunto päättyi klo 14.33. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (12.59—13.26) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.31—14.33). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-383017Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 17.6.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 6/2021 vp kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. 

2.2.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Saarikko ja Kurvinen) VN 3/2021 vp. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020 (K 8/2021 vp). 

2.4.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 17.6.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 52-55/2021 vp. 

2.5.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 310, 325, 327–333, 337, 339, 340/2021 vp. 

2.6.  Muut ilmoitukset

Ilmoitus eduskuntaryhmän nimen muutoksesta 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-383437
Muutosehdotukset 18.6.2021
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 241/2020 vp sisältyvien 1.-50. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 51. ja 52. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 7, 119/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 265/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 17, 78/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 9/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 33/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Mai Kivelän. 

6.  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 34/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi edustaja Merja Kyllösen ja varajäseneksi edustaja Mai Kivelän. 

7.  Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 35/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäseneksi edustaja Veronika Honkasalon. 

8.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 36/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi edustaja Markus Mustajärven. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 1/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 80/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 88/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 51/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 51/2021 vp tarkoitetun pöytäkirjan. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 51/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 95/2021 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 21.6.2021 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.33.