Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 81/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 27.5.2020 klo 14.02—17.18

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 17.18. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.02—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.57—17.18). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-304505Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Muu asia: Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuusselvitys

Muu asiaM 24/2020 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 2/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Hallituksen esitysHE 76/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 64/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 68/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 102/2019 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 28.5.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.18.