Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
83
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.12.2015 klo 10.01—0.48
Täysistunto alkoi klo 10.01. Täysistunto keskeytettiin klo 12.02. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.16. Täysistunto päättyi klo 00.48. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (10.01—12.02, 16.02—17.57 ja 23.59—0.48), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.16—16.02 ja 20.01—21.58) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (17.57—20.01 ja 21.58—23.59) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-37362
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Mika Karin vapautuspyyntö Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Välikysymys valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-37215
Liite 3A
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia
Eduskunta hyväksyi pääluokan 23 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 25 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 26 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 27 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 28 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.12.2015 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo. 
Viimeksi julkaistu 7.10.2016 17.32