Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
84
2015 vp
Täysistunto
Torstai 17.12.2015 klo 10.01—23.27
Täysistunto alkoi klo 10.01. Täysistunto keskeytettiin klo 11.37. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 23.27. 
Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (10.01—11.37, 16.01—17.00 ja 21.01—22.57), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.00—18.58 ja 22.57—23.27) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (18.58—21.01) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-37782
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali
Vaaleja
Eduskunta valitsi Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ed. Joona Räsäsen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 24 Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 29 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 32 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 33 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 36 Valtionvelan korot
Eduskunta hyväksyi pääluokan 36 mietinnön mukaisena. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
ulkoasiainministeri
Timo
Soini
valtiovarainministeri
Alexander
Stubb
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
sisäministeri
Petteri
Orpo
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
elinkeinoministeri
Olli
Rehn
oikeus- ja työministeri
Jari
Lindström
sosiaali- ja terveysministeri
Hanna
Mäntylä
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
Suullinen kysymys eläkkeensaajien verokohtelusta (Eero Heinäluoma sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Pariisin ilmastosopimuksen jatkotoimista (Antero Vartia vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Vuotoksen altaasta (Markus Mustajärvi vas)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys pehmeistä ja pakottavista joulupaketeista (Antti Rinne sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2015 vp sisältyvän eduskunnan tilisäännön muutosehdotuksen mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 18.12.2015 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 23.27. 
Viimeksi julkaistu 28.6.2016 16.06