Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
84
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 17.12.2019 klo 9.59—3.54
Täysistunto alkoi klo 09.59. Täysistunto päättyi 18.12.2019 klo 03.54. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (9.59—11.59, 16.15—17.55 ja 18.57—20.54), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (11.59—13.57, 17.55—18.57, 20.54—21.59 ja 23.58—3.54) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (13.57—16.15 ja 21.59—23.58). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-280885
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta
Valtioneuvoston tiedonanto
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-280767
Epäluottamusehdotukset 16.12.2019
Liite 2A
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 21 Eduskunta
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 22 Tasavallan presidentti
Eduskunta hyväksyi pääluokan 22 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Välikysymys al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta
Välikysymys
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
5
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 18.12.2019 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 03.54. 
Viimeksi julkaistu 30.1.2020 8.09