Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
85
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.12.2019 klo 10.00—1.00
Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto päättyi 19.12.2019 klo 01.00. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (10.00—11.59, 16.00—17.59 ja 21.57—23.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (11.59—14.00, 17.59—19.58 ja 23.59—1.00) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—16.00 ja 19.58—21.57). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-281407
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Välikysymys al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten tai Suomesta sinne päätyneiden Isis-perheiden kotiuttamisesta ja toimien asianmukaisuudesta
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-280965
Epäluottamusehdotukset 17.12.2019
Liite 2A
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Asian käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 21 Eduskunta
Eduskunta hyväksyi pääluokan 21 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia
Eduskunta hyväksyi pääluokan 23 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 29 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala
Eduskunta hyväksyi pääluokan 35 mietinnön mukaisena. 
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
Pääluokan käsittely keskeytettiin. 
4
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 19.12.2019 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 01.00. 
Viimeksi julkaistu 30.1.2020 8.15